Jeu de pelote froulju winne pelote kompetysje!

Troch ek de lêste wedstriid fan Weidum 2 mei 9-4 en 6-2 te winnen ha de Wommelser pelote froulju de kompetysje yn’e B-poule wûn. Dit betekend dat Wommels folgjend jier útkomme mei yn’e A klasse.

Senioren competitie

We zijn nu reeds 4 weken los en hebben 3 wedstrijden gespeeld. De opkomst is goed, zeg maar zeer goed, met als uitschieter een deelnameveld van 24 man/vrouw. Wel is het soms moeilijk loten omdat niet iedereen door heeft dat er 19.30 dient aanwezig te zijn. Maar we zijn flexibel en redden het ondanks verschuivingen en omzettingen van A naar B  van B naar C of andersom, om toch een leuke lijst in elkaar te draaien.

Uitslagen jeugd

Er is het afgelopen weekend fanatiek gekaatst bij de jeugd zowel bij de federatiepartijen als bij de KNKB.

Pearkekeatsen 11 juny

Op snein 11 juny sil der pearkekeatst wurde. Ek dizze partij begjint oars as yn it boekje oanjûn stiet om 11:00 oere.