Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Laatste competitie ronde voor senioren

Aankomende vrijdag is de laatste keer competitie kaatsen, dit beloofd een gezellige aangelegenheid te worden dus daarom vragen wij iedereen om vrijdag massaal naar het kaatsveld te komen.

Iedereen die dit jaar al een keer heeft meegedaan is welkom, ook diegene die voor het eerst nog even een balletje willen slaan zijn uiteraard welkom.

Tot vrijdag!

Wommelsers op de Frouljes PC

3 leden van onze kaatsvereniging deden afgelopen woensdag mee met de Frouljes PC in Weidum. Martzen Deinum, Anna Brecht Bruinsma en Sjanet Wijnia waren daar vertegenwoordigd. Kans op een prijs was er zeker en dat was na de eerste omloop al zeker.

Uiteindelijk gingen de dames met 2 prijzen naar huis. Anna Brecht met een prachtige 3e prijs, eerst op de keatsoff de winst pakken en vervolgens 3e op de PC, fantastisch! Maar Sjanet spande de kroon met winst op de PC en ook nog benoeming tot koningin!

Martzen Deinum wist helaas niet een prijs te pakken maar er komen nog tal kansen voor haar.

Namens het bestuur feliciteren wij de dames.

Huldiging PC Winnaressen

Vanavond vindt in de kantine van de KF de huldiging plaats van de “Frouljes PC”. Sjanet Wijnia, Imke van der Leest en Louise Krol zullen hier gehuldigd worden. Inloop is vanaf 20.30 en het zal duren tot 24.00, iedereen is welkom.

Het competitie kaatsen zal gewoon doorgaan om 19.30.

Ale de Jong partij

Zaterdag 19 augustus was bij ons de jaarlijkse Ale de Jong partij voor de Heren 1e klas. Met een karige 13 partuur op de lijst stond er toch een sterk veld en werd er goed gekaatst. De verhoudingen tussen de parturen die tegen de hoofdklasse aanzitten en de overige parturen zijn nog wel wat scheef, zij konden dan ook niet voor een verrassing zorgen. Hieronder de uitslagen.