Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Huldiging winnaars en winnaressen seizoen 2017

Alle leden en sponsoren zijn uitgenodigd! De volgende winnaars worden gehuldigd:

  • Winnaressen Jong Fammen Partij: Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum
  • 2e prijs winnaars heren PC: Jelle Attema, Jacob-Klaas Haitsma en Hillebrand Visser
  • Winnaressen dames PC: Louise Krol, Imke van der Leest en de koningin van de partij Sjanet Wijnia
  • 3e prijs dames PC: Anna-Brecht Bruinsma

De huldiging vindt plaats in de kaatskantine en begint om 20:00 uur.

Gratis voorstelling voor vrijwilligers sportverenigingen

Bent u vrijwilliger bij een sportvereniging in de gemeente Littenseradiel? Dan bent u van harte welkom bij de humoristische voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo’ op woensdag 11 oktober 2017 in Easterein.

‘Dat schiet lekker op zo’
‘Dat schiet lekker op zo’ is een voorstelling over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de prestaties verbeteren en de club sterker wordt. In de voorstelling, met een lach en een traan, vertelt een vader over wat hij allemaal meemaakt, thuis en bij de club van zijn zoon waar hij ook de coach van is. Zijn zoon overweegt te stoppen met sporten. En ook de relatie met zijn tweede vrouw vertoont scheurtjes… De voorstelling is gebaseerd op de theatervoorstellingen ‘Wel winnen, hè!’ en ‘En nou is het afgelopen!’ waar al 100.000 (!) mensen van genoten hebben. De reacties zijn zeer enthousiast.