Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Bouke Fopma Partij

Met 23 partuur, een droge dag en een gezellige nazit is de 3e editie van de Bouke Fopma partij weer prima verlopen. Er werd leuk gekaatst en in alle klassen was het spannend. Wij willen nog even iedereen bedanken die deze partij mede mogelijk heeft gemaakt.

Hier ook nog wat foto’s van de prijswinnaars.