Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Tropische temperaturen op deze eerste ledenpartij, zou het eerder ooit zo warm zijn geweest?…. Alvast de eerste indrukken.
Helaas is vanwege een tropische bui, de partij voor deze avond afgelast. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen!.

Vrijwilligers zijn voor elke vereniging nodig zo ook bij KF Wommels. Wij vragen dan ook aan u, de leden om ons te helpen door bv. een dag te keurmeesteren. Een beperkt bestuur van 5 man sterk is niet in staat om voorafgaand aan iedere KNKB wedstrijd opnieuw om keurmeesters te moeten vragen.

Donderdag 8 mei waren het bestuur, de jeugdcommissie en de sponsorcommisie door Jan Klaas Faber en Ytsje Hoekstra uitgenodigd voor een bezichtiging van hun afscheidscentrum Andringastate.

Yn wike 17 binne de leden fan Keatsferiening Wommels mei ‘húskepapier’ lâns de doarren gien om jild yn te sammeljen foar nije ôfdielingsklean. De aksje hat € 900,- opbrocht. Wy as bestjoer binne hjir tige wiis mei.

Wy wolle dan ek alle frijwilligers, Tineke en Japke yn it bysûnder, betankje foar jimme ynset.

It bestjoer