Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Beste verenigingsbesturen en kaatsliefhebbers,

Zoals bekend zijn we bezig geweest om de kaatshandschoen weer overeenkomstig het bestaande reglement te krijgen. Woensdagavond 22 januari hebben we de laatste gesprekken gehad, zowel binnen het Hoofdbestuur als later met de kaatsers. 

Sneon 28 desimber wie wer de jierlikse sealkeatswedstryd yn sporthal De Greidhoeke. De opjefte foel wat tsjin, mar troch help fan Bouke Fopma en Pieter Porte stiene der 6 partoer op de list.

Mei de aksje Ledesponsoring kinne de leden fan’e Rabobank 5 euro fan it sponsorbudzjet fan’e Rabobank weijaan oan’e Keatsferiening Wommels. Dit kin de feriening in moai bedrach opleverje as eltsenien mei docht mei dizze aksje!

Allereerst wil ik vanaf deze plaats nogmaals ons medeleven betuigen met de families Wouda en Cloosterman. De familie Wouda moest op 31 oktober jl. hun zoon, broer en  toekomstige vader verliezen Als men dan  afgelopen woensdag op de begrafenis was, dan houdt het verstand op, één leven  houdt op en op het zelfde moment kondigt nieuw leven zich aan! Wij wensen alle betrokkenen heel veel sterkte toe in de komende tijd.