Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De foarsitter Anske Stapersma iepend de 111 ste leden fergadering. Der binne 5 bestjoersleden en 21 leden oawêsig. Appie Postmus en Pier Zijlstra ha witte litten net te kommen.

Het jaar 2013 was bestuurlijk gezien niet een van de gemakkelijkste jaren. Slechts 5 personen hadden zitting in het hoofdbestuur; 5 personen die ondanks hun drukke werkzaamheden, ( Egbert Postma en Jort Strikwerda studeerden af, terwijl Ytsje Hoekstra samen met haar man een volledig nieuw bedrijf: Andringastate oprichtten) toch kans zagen dat te doen wat van hun verwacht werd. 

Beste verenigingsbesturen en kaatsliefhebbers,

Zoals bekend zijn we bezig geweest om de kaatshandschoen weer overeenkomstig het bestaande reglement te krijgen. Woensdagavond 22 januari hebben we de laatste gesprekken gehad, zowel binnen het Hoofdbestuur als later met de kaatsers. 

Sneon 28 desimber wie wer de jierlikse sealkeatswedstryd yn sporthal De Greidhoeke. De opjefte foel wat tsjin, mar troch help fan Bouke Fopma en Pieter Porte stiene der 6 partoer op de list.