Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Er is het afgelopen weekend fanatiek gekaatst bij de jeugd zowel bij de federatiepartijen als bij de KNKB.

Kabouters

Er werd gekaatst in 2 poules. De nummers 1 van de poule kaatsten om de 1e of  2e

prijs. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3e of 4e  prijs. De parturen in de poule waren gezien de uitslagen aan elkaar gewaagd.

Afgelopen vrijdagavond vonden de federatie wedstrijden plaats in Wommels. De schooljongens Jelle Sieperda, Jente Schraa en Gerbrand Kramer pakten maar even mooi de tweede prijs. De pupillenjongens Milan vd Weg, Luuk Meier en Johan Gaastra behaalden de eerste prijs in de verliezersronde. Rixt Wijnia kaatste voor de meisjes in IJsbrechtum en nam de krans mee naar Wommels.

 

Er wordt alweer actief gekaatst door de jeugd, hierbij de uitslagen van de afgelopen weekenden.