Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Afgelopen zaterdag werd er door de jeugd de eerste ledenpartij van het seizoen gekaatst(door het slecht weer ging de wedstrijd op koningsdag niet door). Er werd gekaatst in drie groepen, kabouters, welpen en de schooljeugd. Het weer was heerlijk en de jeugd had er zin, de kabouters konden tussen de wedstrijden door ook nog wel wat energie kwijt op het springkussen. Ook de sponsor erg bedankt voor het beschikbaar stellen van de mooi prijzen.
De uitslagen:
Schooljeugd: 1e prijs: Luka vd Weg en Folkert Gaastra
2e prijs: Jelle Sieperda en Olaf van Lelyveld
3e prijs: Jente Schraa en Mark Beckers
Welpen: 1e prijs: Milan vd Weg, Titia Schukken en Aukje van Lelyveld
2e Prijs: Luuk Meijer, Anne Hilde de Boer en Femke Breeuwsma
3e prijs: Johan Gaastra en Anouk Delfsma
Kabouters:Alle kabouters hebben natuurlijk een prijs gewonnen, maar de top drie is:
1e: Sietse Jellema en Elisa de Boer
2e: Feike Sieperda en Rinske Schuken
3e: Sven Jitze Jilderda en Rens Bos

Onze kaatsende Kubaarder Wesley vd Wind won afgelopen vrijdag bij de federatie zijn derde krans op rij, goed bezig Wesley(links op de foto).

Een prima kaatsweekend voor de jeugd uitkomende in de jongens en meisjes klasse. Wesley vd Wind pakte een mooie eerste prijs bij de federatie voor jongens(ook vorige week had hij de krans te pakken). Arnout meijer won zaterdag in Hyum Feinsum de eerste prijs bij de jongens, Jan Sytsma nam de derde prijs bij de verliezers mee naar huis. Zondag kaatsten de meisjes in Anjum, ondanks de verre reis pakten alle vier deelneemsters voor Wommels een prijs. Hester Bruinsma won net als vorige week de krans bij de meisjes A. Nynke Beckers won de eerste prijs bij de meisjes B zij won de finale van Rixt Wijnia die daarmee de tweede prijs opeiste, Nynke Marije Faber behaalde de derde prijs. Volgend weekend staan voor deze categorie de afdelingswedstrijden op het programma, succes allen!

Hester, Nynke en Rixt waren goed opdreef in het hete Hallum. Hester Bruinsma won bij de meisjes A de krans, Nynke Beckers pakte de 2e prijs in de winnaarsronde bij de meisjes B en Rixt Wijnia de 1e in de verliezersronde.  De jongens waren met 2 parturen afgereisd naar de afdelingswedstrijden in Hantum en Holwerd helaas geen succes voor hen bij de afdeling, maar toch ging Wytse Yntema met de 1e prijs bij het door elkaar loten naar huis en Idsert Wijnia won de 3e prijs.