Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Vandaag 13 mei was de 2de ledenpartij van dit seizoen, 22 kaatsers wisten de weg naar het veld te vinden. Wat resulteerde in een mooie lijst. Er werd in een A en een B klasse gekaatst. De B klasse kaatsen 6 personen en er werden tweetallen gevormd, die elk een keer tegen elkaar moesten spelen. In de A klasse waren er 8 tweetallen, en werkten een complete lijst af met een winnaars en verliezers ronde. nieuw was vandaag dat het kaatsen om 16.00 pas begon. En over dit vernieuwde tijdstip waren veel mensen erg tevreden, iets was vaker gedaan kon worden.

De prijswinnaars van deze dag zijn.

B poule

1ste Dirk Stegenga en Djoeke Eringa

2de  Jan Tjerkstra en Vallerie Harman

A poule

1ste Jesse Rinia en Johan Bos
2de  Sybren Beert de Jong en Jelle Wiersma

verliezers ronde

1ste Gerrit Jan Veenendaal en Jan Weyer

2de  Tjeerd de Vries en Jan de Vries

 

Er wordt alweer actief gekaatst door de jeugd, hierbij de uitslagen van de afgelopen weekenden.

Op 6 maaie is der yn Frentsjer de tradisjonele seizoensiepening foar de afdelingshoofdklasse keatst. 

Op sneon 17 desimber wie de jierlikse sealkeatswedstryd yn Easterein. Trije kear in ferskillende list, mei úteinlik 3 priiswinners;

1e priis  Jan Tjerkstra

2e priis  Jort Strikwerda

3e priis  Klaas Bouke Faber