Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Hierbij nog een aantal jeugduitslagen, de webmaster heeft vast en zeker een paar uitslagen van de Wommelser-jeugd gemist dit i.v.m. vakantie. Op 13 augustus behaalde Milan vd Weg bij de welpen B de derde prijs.
De meisjes van Wommels Nynke Marije Faber, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia behaalden een 3e prijs op de Rev. partij van de Ald Meiers. De meiden hebben ook gekaatst in Ried, Rixt pakte hier de 1e prijs en Elske Deinum de 2e prijs in de Bklasse. Bij de vrije formatie won Hester Bruinsma in Marssum de 1e prijs in de verliezersronde. Afgelopen zondag kaatsten de meiden in Weidum, Rixt nam de 2e prijs in de Bklasse mee naar huis. Wessel Schraa pakte nog mooi op de valreep(afgelopen weekend waren de laatste KNKB wedstrijden voor de jeugd) de 1e prijs(Wessel is de jongeman links op de foto).

Ut in list fan 11 partoer gie de finale tusken famylje Postma ( Aaltje, Dirk Pieter Westra en Eeltje) en famylje De Vries ( Gerard, Tjeerd en Jan). De finale waard nea echt spannend en op 5-3 6-6 makke Jan de partij út.

Jort Strikwerda, Tjeerd de Vries en Agnes Posthumus ha snein de Teatsparty wûn, yn in spannende finale mei 5-5 6-4 fan Eeltje Postma, Douwe Kooistra en Sieta Tessemaker. Agnes Posthumus waard útroppen ta Keninginne fan de dei, sy folget Folkert Wijnia op. Yn’e ferliezersrûne gie de priis nei Jelle de Vries, Gerrit Postma en Jeannet Bos.

Op 22 en 23 juni kaatsten de jeugdkaatsers de American Base Partij, het was heerlijk weer en de jeugdleden hebben prima gekaatst. De sponsor wordt hartelijk bedankt voor de prijzen.

De uitslagen:

Kabouters: 1. Klaske Gaastra en Evan de Jong, 2. Niek de Haan en Lieke Delfsma, 3. Feike Sieperda en Rens Bos

Welpen: 1. Jesse de Vries en Rimar Nijdam, 2. Johan Gaastra en Anouk Delfsma, 3. Luuk Meijer en Femke Breeuwsma

Pupillen: 1. Marrit Meijer, Jelle Sieperda en Sjirk Vellinga, 2. Luka vd Weg, Olaf van Lelyveld en Wiert Wagenaar.