Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Milan vd Weg behaalde in zijn eerste d.e.l. partij gelijk de krans, Luuk Meijer ook kaatsende als welp in Boazum behaalde de 2e prijs in de verliezersronde. Jan Sijtsma was zaterdag actief in IJlst hij nam de 2e prijs bij de jongens B mee naar huis. Jelle Sieperda en Luka vd Weg kaatsten bij de schooljongens en Jelle had de tweede prijs en Luka de derde. Onze meisjes kaatsten in Buitenpost, Hester Bruinsma nam de tweede prijs in de A klasse mee en Nynke Beckers de 1e in de verliezersronde. Vorige week heeft Wesley vd Wint voor de 6e keer dit seizoen de krans gepakt bij de federatie.

Wat een uitstekende prestatie van Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia, zij wonnen op het NK in Dronrijp de 3e prijs. De dag begon met een ontbijt in kaatskantine samen met de jongens Arnout Meijer, Jan Sijtsma en Wytse Yntema, zij kaatsten hun NK in Menaldum. Helaas verloren de jongens de eerste omloop. De meiden wonnen de eerste omloop van Minnertsga, daarna wonnen ze van Stiens en in de derde omloop van Sexbierum. In de vierde omloop/halve finale moesten ze kaatsen tegen topfavoriet Mantgum. Ondanks goede tegenstand bleek Mantgum een maatje te groot te zijn. Van harte gefeliciteerd ook voor coach Jappie Wijnia

Gisteren was het dan weer zover, het traditionele “pearkekeatsen”. Er stonden 14 pearkes op de lijst, zo kon er mooi in een A- en B-klasse worden gekaatst. De 2 bestuursleden van dienst hadden voor aanvang van de wedstrijd besloten om dit jaar met een andere bal te kaatsen. De blauwe muurkaats bal, dit is naar onze mening goed bevallen. Na een lange kaatsmiddag waar leuk werd gekaatst en de meeste “pearkes” redelijk aan elkaar gewaagd waren, waren dit uiteindelijk de prijswinnaars:

A-Klasse
1e Jort Strikwerda en Jildou Jorritsma
2e Eeltje Postma en Marije de Vries

B-Klasse
1e Klaas Bouke Faber en Nynke Marije Faber
2e Pieter Sijtsma en Nynke Hoekstra
3e Pieter Sieperda en Annie Sieperda

1e verl. Jelle de Vries en Lisanne Rinia
2e verl. Gerrit Postma en Tietje Postma

Foto 12-06-16 18 58 19Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum pakten vandaag de 3e prijs op de afdeling in Witmarsum!