Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Wat een mooie prestatie van onze welpen jongens, Luuk Meijer, Jesse de Vries en Milan vd Weg,  ze behaalden heel knap op hun eerste KNKB afdelingswedstrijd een derde prijs in Jirnsum. Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia kaatsen in Grou ze namen een prima 2e prijs mee naar Wommels, een mooie opsteker voor volgende week zaterdag, dan kaatsen de meiden nl het Nederlands Kampioenschap in Dronrijp. In Kimswerd kaatsten de jongens, voor Wommels stonden er 2 afdelingsparturen op de lijst, in de eerste omloop moesten ze tegen elkaar, Wommels 1 met Arnout Meijer, Jan Sijtsma en Wytse Yntema wonnen deze eerste omloop. Uiteindelijk ging Wommels 1 er in de derde omloop af, jullie ook veel succes volgende week op het NK in Menaldum.Onze schooljongens, Jente, Jelle en Luka kaatsten hun afdelingswedstrijd in Dronrijp. Helaas verloren ze de eerste omloop, maar Jelle Sieperda behaalde maar mooi bij de opstap de 1e prijs binnen en Luka vd Weg de 3e prijs.

Afgelopen vrijdagavond was er de eerste editie van pearkekeatsen voor de jeugd.
De opgave moest bij voorkeur per pearke waarvan 1 in ieder geval lid is van KF Wommels.
Bij voorkeur moest er ook geformeerd worden met iemand uit de eigen jeugdcategorie.
Ondanks de wijzigingen op de oorspronkelijke wedstrijdlijst en de onderbreking als gevolg van regenbui was deze partij voor herhaling vatbaar.
Bij de jongens/meisjes categorie was sprake van een verkorte finale wegens invallende duisternis.

Uitslagen

Kabouters : 1e prijs Sietse Jellema en Lieke Delfsma
2e prijs Feike Sieperda en Klaske Gaastra

Welpen : 1e prijs Johan Gaastra en Lisanne Venema (Lollum)
2e prijs Luuk Meijer en Aukje van Lelyveld

Pupillen : 1e prijs Jelle Sieperda en Anna Boukje Altenburg (Reahûs-Turns)
Schooljeugd 2e prijs Johan Cnossen (Gauw) en Anouk Delfsma

Jongens : 1e prijs Arnout Meijer en Rixt Wijnia
Meisjes 2e prijs Menno Galama (Tjerkwerd) en Nynke Beckers

Andringastate stelde de prijzen beschikbaar, waarvoor onze dank.
Ook dank aan de vrijwilligers die deze partij mogelijk maakten.

Zondag kaatsen de jongens in Huizum. Wytse Yntema(op de foto rechts) won in de B-klasse de 1e prijs.
Hoewel hij met zijn maten op de 3e lijst en in finale 5-4 6-4 achterstond wisten ze uiteindelijk de partij toch te winnen. Jente Schraa was actief in Oosterlittens hij nam mooi de 1e prijs in de verliezersronde mee naar huis.

De meisjes van Wommels waren zaterdag actief in het warme Cornwerd. Hester Bruinsma won de 2e prijs in de A klasse, en Nynke Beckers de 3e prijs in de B klasse.

Alweer een uitstekend kaatsweekend voor Wesley vd Wind, afgelopen vrijdag en zaterdag won hij bij de federatie de krans(5 kransen nu al aan de muur in Kubaard). De jongens kaatsten in Pingjum, Jan Sijtsma won in de B klasse de 1e prijs en Johannes Sijbesma won in deze klasse de derde prijs in de verliezersronde. De meisjes waren actief in Raard. Hester Bruinsma behaalde de 2e prijs in de A klasse en Rixt Wijnia de 3e in de B klasse.