Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Federatie wedstrijd Spannum afgelast

De federatiewedstrijd voor woensdag 25 mei in Spannum gaat niet door.
Het bestuur vindt de opgave te gering om hier een wedstrijd voor te organiseren.
Dit geldt voor alle categorieën: welpen(jongens en meisjes) en pupillen (jongens en meisjes).