Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Opgave federatie afdeling

Geef je zo snel mogelijk op voor de federatie afdeling 2014

Categorieën: Welpen / Pupillen / Schooljeugd / Jeugd

Geen uitnodiging ontvangen en wel voor afdeling Wommels willen kaatsen? Neem contact op via onderstaand email-adres.

Wel alle 3 datums aanwezig!

9-mei Winsum
6-jun Easterlittens
20-jun Mantgum

 

Opgave voor donderdag 1 mei voor 17:00 uur (laatste kans)

opgave: wesleyhoitinga@hotmail.com