De earste partij fan it seizoen en wy bin der klear foar!

Vanavond kunnen de D.E.L. shirts worden opgehaald door de jeugd die federatie en/of KNKB kaatst.

Locatie: Kantine
Tijd: 19:00 – 20:00 uur

Sa’t de measte minske fêst wol sjoen ha, hat de webside fan’e feriening in tiidsje ‘offline’ west. Fanôf hjoed is der wer ‘online’ yn in nij joske!

Binnenkort start weer een cursus nieuwe clubscheidsrechters. Voor meer informatie gaat U naar: www.knkb.nl of www.kaatsacedemie.nl