Allereerst wil ik vanaf deze plaats nogmaals ons medeleven betuigen met de families Wouda en Cloosterman. De familie Wouda moest op 31 oktober jl. hun zoon, broer en  toekomstige vader verliezen Als men dan  afgelopen woensdag op de begrafenis was, dan houdt het verstand op, één leven  houdt op en op het zelfde moment kondigt nieuw leven zich aan! Wij wensen alle betrokkenen heel veel sterkte toe in de komende tijd.

Als vereniging ben je trots op wat er gedurende het seizoen gepresteerd wordt. En dat trots zijn vraagt dan ook om speciale aandacht. Kampioenen worden gehuldigd en vrijwilligers worden door bestuursleden vrijgehouden.