Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Tropische temperaturen op deze eerste ledenpartij, zou het eerder ooit zo warm zijn geweest?…. Alvast de eerste indrukken.
Helaas is vanwege een tropische bui, de partij voor deze avond afgelast. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen!.

Zondag 18  mei 2014, een dag om niet gauw te vergeten, schitterend kaatsweer, veel belangstelling en prachtig kaatsen door de knkb meisjes. De dag werd afgesloten met een prachtige wedstrijd met een alles aan de hang voor de meisjes in de herkansingsronde.

Welmoed Porte heeft vandaag een 3e prijs gewonnen met pupillenmeisjes del. in Beetgum.

Afgelopen donderdag behaalde Jente Schraa de 2e prijs in de verliezersronde in IJlst.

Lokwinske!

Der kamen noch in oantal útslaggen binnen fia utslagen@kfwommels.nl

Pupillen:

Huins, woensdag 7 mei: Marrit Meijer 2e prijs verliezersronde

Jorwert, woensdag 14 mei: Eljer Wiersma 2e prijs en Marrit Meijer 1e prijs verliezers ronde