Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Start foarferkeap Freulekaarten

Moandei 20 july start de foarferkeap fan Freulekaarten by Warenhuis Van der Velde. De doarren iepenje om 08.00 oere en de foarferkeap rint troch oant tiisdei 4 augustus. Der binne noch genoach moaie plakjes beskikbaar op tribune as banken, mar wachtsje net te lang.