Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Wedstrijdverslag meisjes A en B te Wommels

Meisjes A klasse 23 mei 2013 te Wommels

Afgelopen zaterdag kaatsten de meisjes A klasse in Wommels met als clubscheidsrechter Wietse Fopma.  Zij kaatsten in een poule van 4 parturen. Het lukte Martzen Deinum vandaag niet om een rol van betekenis te spelen in deze klasse. Wel won ze met haar partuur de laatste partij. Het partuur van Anne Monfils was met drie overwinningen duidelijk het sterkst. De overige parturen wonnen elk een keer.

De uitslagen :

1e  Anne Monflis Kimswerd

Marije Helinga Deinum

Aluca Bouma Grou

2e  Jennie Terpstra Mantgum

Mintje Meintema Dronrijp

Aletta van Popta Lollum

Meisjes B klasse 23 mei 2013 te Wommels

De meisjes B-klasse kaatsten vandaag ook in Wommels met als clubscheidsrechter Johan de Graaf.  Door 3 afmeldingen door blessures moest er regelmatig bijgeloot worden om de parturen weer  compleet te maken. Een onoverzichtelijke wedstrijdlijst en soms lang wachten was het gevolg. In een spannende finale toonde het partuur van Ineke van der Ploeg zich met 5-5 2-6 de sterkste.  Nynke Beckers won de 1e prijs in de verliezersronde.

Winnaarsronde

1e  Ineke van der Ploeg Ried

Marijke Keuning Wiuwert

Dieuwke Roelfsema Jirnsum

2e  Sjoukje Stuiver Witmarsum

Jeska Terpstra Easterein

Lisetta Tolsma Dronrijp

3e  Jannica van der Ploeg Stiens

Ellen Jorritsma Easterlittens

Rixt Sinnema Wergea

 

Prijzen verliezersronde

1e   Wybrig Bakker Tersoal

Selma van der Molen

Nynke Beckers Wommels

2e   Simona Kootstra Minnertsga

Marije Jonker Poppenwier

Yvonne Eisma Tzum