Additional menu

Wheagan Bekertsjekeatsen

  • wheagan bekertsjepartij

Sneon 21 july is der it bekertsje keatsen foar de jeugd. Jim kin de opjefte dwaan op it formulier, as by ien fan de jeugdkommisje.
De opjefte slút op tongersdei 19 july om 19.00 oere!

Spitich genôch is it net mear mooglik om dy op te jaan.