Zaterdag 19 augustus was bij ons de jaarlijkse Ale de Jong partij voor de Heren 1e klas. Met een karige 13 partuur op de lijst stond er toch een sterk veld en werd er goed gekaatst. De verhoudingen tussen de parturen die tegen de hoofdklasse aanzitten en de overige parturen zijn nog wel wat scheef, zij konden dan ook niet voor een verrassing zorgen. Hieronder de uitslagen.

Afgelopen vrijdag stond het jaarlijkse nachtkaatsen op het programma, even leek het weer roet in het eten te gooien maar na een korte onderbreking konden we gewoon de terp weer op om verder te kaatsen. Met 12 partuur en 36 kaatsers hadden we een mooie lijst en kon er leuk gekaatst worden. Spannende partijen en attractief spel. Hier onder vinden jullie de uitslagen.

Gevonden op dak of in de buurt partytent Freulepartij : 1 oranje kaatsbal met opschrift   PieterDB, 1 blauwe kaatsbal met opschrift Sleuwe 1 zachte blauwe (kaats)bal. Voor meer info : murkwom@hetnet.nl

 

Op woensdag 9 augustus is Bolsward de winnaar geworden van de Freule partij, in de finale was het te sterk voor het sterke partuur van Exmorra.

Foto’s zijn van Henk Bootsma