Additional menu

De jeugdcommissie

De 5 leden van het jeugdbestuur dragen zorg voor het plannen, organiseren en indelen van de winter- en zomertrainingen. Dit betekent ook het organiseren van voldoende trainers, werving van nieuwe trainers en organiseren van begeleiders voor de diverse (federatie en KNKB) parturen. Iedere dinsdagavond is er begeleiding bij het competitiekaatsen. Ook de jeugd-ledenpartijen worden door de JC georganiseerd.

Indien u iemand van de JC wilt bereiken dan kan dat:

Aanspreekpunt is Anne Jan Hallema
trainingen-jeugd@kfwommels.nl
☏ 06-52335634

Jeannet Bos
trainingen-jeugd@kfwommels.nl

Wesley Hoitinga

Trienus de Jong

Petra Wijnia

 

X