Additional menu

It Bestjoer

Broer Greidanus Voorzitter
 ☏ 06- 31499344
voorzitter@kfwommels.nl

Tina Greidanus Secretaresse
secretaris@kfwommels.nl

Jelle Wiersma Penningmeester
☏ 06-12718282
 penningmeester@kfwommels.nl

Annejan Hallema Jeugdzaken
☏ 06-52335634
trainingen-jeugd@kfwommels.nl

Sybren Hoekstra Algemeen bestuurslid
☏ 06-15477932

Djoeke Eringa Algemeen bestuurslid
 ☏ 06-42461004
media@kfwommels.nl 

Johan Delfsma Algemeen bestuurslid
☏ 06-40111836


Taakverdeling

Broer Greidanus Algemene zaken
Tina Greidanus Secretariaat, correspondentie
Jelle Wiersma Financieel beheer, ledenadministratie
Annejan Hallema Jeugdzaken
Sybren Hoekstra Terrein en materialen
Johan Delfsma Wedstrijdzaken, begeleiding competitie
Djoeke Eringa Algemene zaken en media

Kantinecommissie

Sybren Hoekstra 06-15477932
Aaltje Postma 06-10714838

Speciale diensten

Hessel Hofstra Kaartverkoop Freulepartij
Liesbeth v/d Ende Wedstrijdsecretariaat
X