Additional menu

It Bestjoer

Broer Greidanus Voorzitter
 ☏ 06- 31499344
voorzitter@kfwommels.nl

Vacant Secretaresse
secretaris@kfwommels.nl

Jelle Wiersma Penningmeester
☏ 06-12718282
 penningmeester@kfwommels.nl

Arjanne Schaafsma Algemeen bestuurslid
☏ 06-29029831

Sybren Hoekstra Algemeen bestuurslid
☏ 06-15477932

Djoeke Eringa Algemeen bestuurslid
 ☏ 06-42461004
media@kfwommels.nl 

Johan Delfsma Algemeen bestuurslid
☏ 06-40111836

Correspondentieadres is:

Skries 33
8731 DG Wommels


Taakverdeling

Broer Greidanus Algemene zaken
Secretariaat, correspondentie
Jelle Wiersma Financieel beheer, ledenadministratie
Arjanne Schaafsma Algemene zaken
Sybren Hoekstra Terrein en materialen
Johan Delfsma Wedstrijdzaken, begeleiding competitie
Djoeke Eringa Algemene zaken en media

Jeugdzaken

Contactpersoon voor jeugdzaken is Annejan Hallema.☏ 06-52335634.

Vragen met betrekking tot trainingen: trainingen-jeugd@kfwommels.nl

Vragen met betrekking tot wedstrijden: wedstrijden-jeugd@kfwommels.nl

Kantinecommissie

Sybren Hoekstra 06-15477932
Arjanne Schaafsma 06-29029831
Joke Delfsma

Speciale diensten

Kaartverkoop Freulepartij kaartverkoop@defreulepartij.nl
X