Additional menu

It Bestjoer

Douwe Kooistra Voorzitter
✉ Greate Buorren 13
☏ 06-45059335
voorzitter@kfwommels.nl

Tina Greidanus Secretaresse
☏ 06-10714838
 secretaris@kfwommels.nl

Djoeke Eringa Penningmeester
✉Ljurk 13
☏06-42461004
 penningmeester@kfwommels.nl

Annejan Hallema Algemeen bestuurslid
✉ Hofkamp 35
☏ 06-52-335634
wedstrijdzaken@kfwommels.nl

Sybren Hoekstra Algemeen bestuurslid
✉ Tywert 20
☏ 06-15477932

Aaltje Postma Algemeen bestuurslid
✉ Tywert 4
☏06-10714838

Johan Delfsma Algemeen bestuurslid
✉ de Langebaan 10
☏ 06-40111836
 wedstrijdzaken@kfwommels.nl

Taakverdeling

Douwe Kooistra Algemene zaken
Tina Greidanus Secretariaat, correspondentie
Djoeke Eringa Financieel beheer, ledenadministratie
Annejan Hallema Wedstrijdzaken
Sybren Hoekstra Terrein en materialen
Aaltje Postma Kantine, begeleiding competitie en wedstrijdzaken
Johan Delfsma  Wedstrijdzaken, begeleiding competitie

Kantinecommissie

Sybren Hoekstra 06-15477932
Anita v/d Wal 0515-333381
Anna de Boer 0515-331918

Speciale diensten

Hessel Hofstra Kaartverkoop Freulepartij
Liesbeth v/d Ende Wedstrijdsecretariaat
Johan de Graaf Mediabeheer:  media@kfwommels.nl
X