Additional menu

It Bestjoer

Broer Greidanus Voorzitter
 ☏ 06- 31499344
voorzitter@kfwommels.nl

Frans Dooper Secretaris
secretaris@kfwommels.nl

Jelle Wiersma Penningmeester
☏ 06-12718282
 penningmeester@kfwommels.nl

Arjanne Schaafsma Algemeen bestuurslid
☏ 06-29029831

Sybren Hoekstra Algemeen bestuurslid
☏ 06-48643385

Djoeke Eringa Algemeen bestuurslid
 ☏
media@kfwommels.nl 

Marijke Sijbrandij Algemeen bestuurslid

Correspondentieadres is:

‘t Bosk 65
8731 BK Wommels


Taakverdeling

Broer Greidanus Algemene zaken
Frans Dooper Secretariaat, correspondentie
Jelle Wiersma Financieel beheer
Marijke Sijbrandij Algemene zaken
Sybren Hoekstra Terrein en materialen
Arjanne Schaafsma Wedstrijdzaken, begeleiding competitie
Djoeke Eringa Algemene zaken, ledenadministratie, media

Jeugdzaken

Contactpersoon voor jeugdzaken is Annejan Hallema.☏ 06-52335634.

Vragen met betrekking tot trainingen: trainingen-jeugd@kfwommels.nl

Vragen met betrekking tot wedstrijden: wedstrijden-jeugd@kfwommels.nl

Kantinecommissie

Sybren Hoekstra 06-48643385
Arjanne Schaafsma 06-29029831
Joke Delfsma

Speciale diensten

Kaartverkoop Freulepartij kaartverkoop@defreulepartij.nl
X