Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Geslaagd seizoen competitie kaatsen!!!

Vrijdag 1 september was het alweer de laatste competitieronde van het seizoen en konden er na de tijd de prijzen worden verdeeld. Er werd ook bekend wie met de kransen naar huis gingen. Dit jaar mocht ik voor het eerst de competitie leiden, en heb besloten dat er een wisselprijs in het leven moest worden geroepen om zo de strijd onderling wat meer aan te gaan. Die bestonden uit:

Afgelopen zondag was de 4e editie van de Bouke Fopma partij. Alle ingrediënten waren aanwezig, 26 partuur, lekker zonnetje en gezellige toeschouwers. Alles was dus aanwezig om er een fantastische dag van te maken. De Bouke Fopma commissie had weer voor een goede organisatie gezorgd en voor een aantal sponsoren voor de verloting.

Hieronder de uitslagen van zondag:

Er zijn weer flink wat prijzen gewonnen door de Wommelser jeugd. 25 juni kaatsten de meisjes in Arum, Nynke Marije behaalde daar een 3e prijs. 2 juli kaatsten de meiden in Witmarsum Rixt Wijnia pakte daar de 2e prijs in de A klassen en Elske Deinum de 1e in de verliezersronde en Nynke Beckers de 2e prijs in de verliezersronde. Luka vd Weg behaalde bij de schooljongens B op 9 juli een mooie eerste prijs in Franeker, Elske pakte deze dag de 1e prijs bij de meisjes in de B klasse. 15 juli behaalde Nynke de 2e prijs in de winnaarsronde bij de meisjes in Jelsum, 23 juli behaalde Nynke wederom de 2e prijs nu in Oude Leije. Wesley vd Wind actief bij de jongens nam op 16 juli de 3e prijs in de verliezersronde mee naar huis uit Makkum.

Op woensdag 12 juli werd in Oosterbierum de Takomst Partij gekaatst, Rixt en Nynke werden voor deze speciale dag uitgenodigd. De meisjes moesten voor deze wedstrijd 70 koeken verkopen voor het goede doel, de partij is bedoeld zodat de sterkere kaatsers kunnen kaatsten voor de zwakkere mede mens. Nynke won deze dag de 2e prijs(zilveren horloge), de meisjes en jongens hebben 2250 euro bij elkaar gekaatst.

Tiisdei 18 july is de bekertjepartij by de jeugd keatst, sponsor wie Wheagan.