Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Cursus clubscheidsrechters

Binnenkort start weer een cursus nieuwe clubscheidsrechters. Voor meer informatie gaat U naar: www.knkb.nl of www.kaatsacedemie.nl