Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Jeu de pelote froulju winne pelote kompetysje!

Troch ek de lêste wedstriid fan Weidum 2 mei 9-4 en 6-2 te winnen ha de Wommelser pelote froulju de kompetysje yn’e B-poule wûn. Dit betekend dat Wommels folgjend jier útkomme mei yn’e A klasse.