Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

KNKB Hoofdklasse Dames

In een schitterende omgeving met prachtig weer en een geweldige inzet van
veel vrijwilligers is een KNKB HK Dames verkaatst, met Leeuwarden als
een verrassende winnaar.

Onze dames, Anke Marije, Anna Brecht en Judy moesten na een geweldige partij
tegen Berlikum in de halve finale Easterlittens voor laten gaan en genoegen
nemen met een derde prijs.