Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

TMB de jong Partij van start

Tropische temperaturen op deze eerste ledenpartij, zou het eerder ooit zo warm zijn geweest?…. Alvast de eerste indrukken.
Helaas is vanwege een tropische bui, de partij voor deze avond afgelast. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen!.