Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Vandaag weer nl kampioenschappen

Het is de beurt aan de pupillen jongens (Sint anne) en pupillen meisjes (goenga) vandaag! Na een lekker ontbijtje straks aan de slag, heel veel succes!

20140628-091355-33235407.jpg

20140628-091355-33235156.jpg