Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Wommelser jeu de pelote heren ferlize yn in wiet Easterlittens

De heren fan it Wommelser jeu de pelote partoer ha yn’e 2e ronde mei 8-3 ferlen fan Easterlittens. Dit betekend dat se útskeakeld binne foar de rest fan it kampioenskip. De omstandigheden wiene troch de swiere rein net ideaal.

Tiisdei 27 juny waard der yn’e 1e ronde mei 5-8 wûn fan Frentsjer.