Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Het Jeugdbestuur

De 5 leden van het jeugdbestuur dragen zorg voor het plannen, organiseren en indelen van de winter- en zomertrainingen. Dit betekent ook het organiseren van voldoende trainers, werving van nieuwe trainers en organiseren van begeleiders voor de diverse (federatie en KNKB) parturen. Iedere dinsdagavond is er begeleiding bij het competitiekaatsen. Ook de 5 (jeugd)ledenpartijen worden door de JC georganiseerd.

Indien u iemand van de JC wilt bereiken dan kan dat:

Vacature Voorzitter

Berber Sieperda Secretaris
✉ Swingoerd 38a
☏ 06-30709762
berbersieperda@gmail.com

Murk Viersma Algemeen bestuurslid
✉ Dr. S. Stapertstrjitte 17
☏ 0515-333454
murkwom@hetnet.nl

Japke Schurer Algemeen bestuurslid
✉ Slachte 5
☏ 0515-331144
japkeschurer64@gmail.com

Redmer Strikwerda Algemeen bestuurslid
✉ De Koarte Baan 9
☏ 06-20487213
redmer_strikwerda@hotmail.com

Wietse Fopma Algemeen bestuurslid
✉ Hofkamp 13
☏ 06-38178270
wietsefopma@hotmail.com