Additional menu

1e priis pupillen Famkes ôfdieling

  • Evy en Alieke

De pupillen famkes, Evy Wijnia en Alieke de Jong ha hjoed de 1e priis wún op de ôfdielingswedstryd yn Minnertsgea!Mei as coach Martzen Deinum!
Girlpower! Lokwinske! Super goed dien, in topprestatie!

X