Additional menu

2e priis Jeu de Pelote foar de dames

  • IMG_5163

In moaie 2e priis foar de froulju by it Jeu de Pelote!

Spitigernôch koene se it net winne fan Easterlittens. Folgjend jier better! Lokwinske Janieke, Anke Marije, Sanne El, Amarins, Arjanne & Tina!

X