Additional menu

Afgelopen week en komende week.

  Allereerst wil ik vanaf deze plaats nogmaals ons medeleven betuigen met de families Wouda en Cloosterman. De familie Wouda moest op 31 oktober jl. hun zoon, broer en  toekomstige vader verliezen Als men dan  afgelopen woensdag op de begrafenis was, dan houdt het verstand op, één leven  houdt op en op het zelfde moment kondigt nieuw leven zich aan! Wij wensen alle betrokkenen heel veel sterkte toe in de komende tijd.

  Ook werd in Leeuwarden onder overweldigende belangstelling de heer Cloosterman begraven. Als de man van de draaiorgel heeft hij menigeen, jong en oud, heel veel plezier gegeven tijdens de freule. En zijn hem daar dankbaar voor. Hoewel ouder was ook hij veel te jong. Wij prijzen ons gelukkig dat zijn broer de zaak over heeft genomen. Ook vanaf onze website wensen wij de familie de komende tijd veel sterkte toe.

  De komende donderdag  hebben we onze najaarsvergadering en graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen nogmaals hierop te attenderen. Aanwezigheid wordt op prijs gesteld en gewaardeerd (minimaal met koffie en oranjekoek).

  Op de agenda komt ook de KNKB en haar voornemens ter sprake, veel staat op de KNKB site, waar ik iedereen ook naar wil verwijzen, één ding wil ik vanaf deze plaats aanstippen.

  De “dispensatie” regels voor jongere deelnemers die aan een oudere categorie deelnemen, wordt opnieuw opgerekt. Uw mening wordt op prijs gesteld!

  Graag heet ik alle leden donderdagavond van harte welkom!

  X