Additional menu

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR BEZOEKERS FREULEPARTIJ 2014

  Dit jaar wordt geen gebruik gemaakt van het parkeerveld aan de Kubaarder zijde van de provinciale weg.
  In plaats daarvan worden de bezoekers komend uit de richting Leeuwarden reeds bij de eerste afslag Wommels naar het dorp verwezen.
  Parkeren is dan halverwege de Walperterwei en wordt duidelijk aangegeven.
  Bezoekers komend uit de andere richtingen volgen de bekende weg zoals in voorgaande jaren.

  Tevens maakt het bestuur van de KF Wommels melding van het feit dat de ballonvaart voor de winnaars dit jaar en volgende jaren niet meer zal plaats vinden. Om economische redenen
  is de ballon aan een buitenlandse organisatie verkocht en dus ook niet meer inzetbaar.

  X