Additional menu

Club fan 50-partij

  • club-van-50

Foar de “leden” fan de club fan 50 is der op sneon 15 sept. om 13.00 oere in ekstra keatspartij.
De opjefte kin jim hjir dwaan, as natuurlik by ien fan it bestjoer.

X