Additional menu

Controleurs gezocht

    Beste verenigingsbesturen en kaatsliefhebbers,

    Zoals bekend zijn we bezig geweest om de kaatshandschoen weer overeenkomstig het bestaande reglement te krijgen. Woensdagavond 22 januari hebben we de laatste gesprekken gehad, zowel binnen het Hoofdbestuur als later met de kaatsers.  We kunnen dan nu ook stellen dat we een flinke stap hebben gezet om manipulatie te voorkomen en dat we de slagkracht hebben kunnen beperken. Wat de plannen ook hadden mogen zijn, het kan nooit zonder een consequente controle en handhaving. Deze zijn onmisbaar. Om tot een eerlijke competitie te komen, waarbij elke kaatser speelt met eenzelfde kaatshandschoen, zoeken we nog een aantal controleurs. We zoeken mensen die rechtdoorzee zijn, consequent en stevig in de schoenen staan. De wijze waarop gecontroleerd moet worden, is snel aan te leren.

    De KNKB wil er veel energie in steken om een eerlijke competitie te bewerkstelligen. Dit in het belang van de kaatsers, verenigingen, publiek en sponsors. Wie voelt zich geroepen om een aantal malen per seizoen te controleren? U kunt zich aanmelden op info@knkb.nl en via 0513-672243.

    X