Additional menu

De Keningspartij en daarna het seizoen 2015.

  Zojuist even op het kaatsveld geweest en weer genoten van de geur van gemaaid gras en dan ook weer van de vooruitzichten op een nieuw kaatsseizoen.

  De jeugdpartoeren zijn voorgesteld en dan begint het dus echt. In de wintermaanden is er hard getraind en dat zal in de komende maanden ook doorgezet worden. De jeugdcommissie en de trainers staan in de start blokken.

  Een felicitatie voor het jeugdbestuur: er is weer meer jeugd dan vorig jaar!. Komende maandag mogen ze laten zien wat ze waard zijn, en zij niet alleen ook de junioren, de moeders ( bij genoeg deelname met de zachte bal), de vaders en als het goed is ook de 50 – plussers.

  We maken er met ons allen weer een prachtige dag van met veel kaatsplezier.

  Daarnaast is er, zoals beloofd tijdens de laatste algemene ledenvergadering, aandacht voor het voorstel om ten behoeve van de freulepartij een stichting op te richten.

  Voor belangstellenden zijn er de statuten van de KF Wommels en de conceptstatuten van de op te richten stichting. Indien gewenst zal er een toelichting op gegeven worden en zullen vragen die blijven hangen genoteerd worden om in een later stadium, voor 12 mei of uiterlijk op 12 mei, beantwoord te worden. Hoe vereniging en stichting met elkaar omgaan wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Vooruitlopend op de vergadering van 12 mei kunnen tijdens de keningspartij de contouren van die overeenkomst geschetst worden.

  Tot zover even een papieren opslag.

  Tot ziens op de keningspartij en op de bijzondere algemene ledenvergadering van 12 mei.

   

  Anske Stapersma

  X