Additional menu

Earste kompetysje grut sukses

  Mei in net al te grutte opkomst fan 6 minsken, waard der moai keatst. Fuort de earste partij 5-5 6-6!

  Der waard trije tsjin trije keatst:

  Bouke Fopma
  Jort Strikwerda
  Egbert Postma

  tsjin

  Broer Jacob Greidanus
  Jan Mulder
  Frans Fopma

  It partoer fan Bouke wûn mei 5-5 6-6!

  X