Additional menu

Een avond voor de kampioenen en de vrijwilligers

  • DSCF5321
  • DSCF5320
  • DSCF5319
  • DSCF5318
  • DSCF5317
  • DSCF5316
  • getImage

Als vereniging ben je trots op wat er gedurende het seizoen gepresteerd wordt. En dat trots zijn vraagt dan ook om speciale aandacht. Kampioenen worden gehuldigd en vrijwilligers worden door bestuursleden vrijgehouden. 

En dus hadden wij op vrijdag 1 november onze huldigings- en vrijwilligersavond. In totaal waren er 80 vrijwilligers uitgenodigd en konden er 6 bijna kampioenen met hun coach èn 3 Nederlandse kampioenen met hun coach èn 1 kampioen in de KNKB ranking voor meisjes

gehuldigd worden:

de heren Erik Haitsma ,Jacob Klaas Haitsma, Tjipke Okkema, Jaap Toering, Redmer Strikwerda, Gerrit Flissijn en coach Anne Brouwer voor hun tweede prijs in het Jeu de Pelote te Easterlittens,

Anna-Brecht Bruinsma, Jeannet Wijnia en Martzen Deinum en coach Liesbeth van der Ende voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap kaatsen bij de meisjes,

en tot slot Jeannet Wijnia voor haar eerste plaats in de KNKB ranking-2013 voor meisjes.

Allemaal kaatsers en kaatsters waar KF Wommels met recht trots op mag zijn.

Naast de Wommelsers waren ook de verliezers van de finale NK-meisjes uit Sexbierum aanwezig.

Zodoende konden ze allemaal, ook namens het college van B&W en de KNKB, gehuldigd worden en werden de bloemen en de cadeaus overhandigd.

Na de huldiging van de kaatsers was er ook nog de benoeming van Siepie en Dieuwke Fopma tot vrijwilliger van het jaar.

Een benoeming voor hun tomeloze inzet. Een inzet waar je als vereniging op kan bouwen! Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werd en wordt er gewerkt om het kaatsen voor iedereen tot een plezier te maken, alles staat klaar zonder dat er om gevraagd moet worden.

Na de zes jaar dat Siepie bestuurslid was, werd het zonder meer tijd om te erkennen dat ze van onschatbare waarde voor de vereniging zijn.

SIEPIE EN DIEUWKE NAMENS ALLE KAATSERS EN BESTUUR NOGMAALS BEDANKT!

X