Additional menu

En it wie wer safier!!!

  • jeugd 2021 1
  • jeugd 2021 2
  • jeugd 2021 3
  • jeugd 2021 4
  • jeugd 2021 5

Nei in perioade fan thussitte, thuswurkje, net sporte by in club, wie it wer safaier, de tiid fan “versoepelingen”.
De KF Wommels hat de tried wer oppakt en in wedstriid foar de jeugd utskreaun.

Hjir alfest in pear foto’s en it ferslach fan it bestjoer:

Het is 4 juni en er kan eindelijk weer gekaatst worden.

Nog nooit is er zo laat de eerste wedstrijd verkaatst. de jeugd had er reuze zin en het weer ook. er waren veel kinderen op het veld te vinden en daar doen we het voor.
De kabouters mochten om 15.00 beginnen voor de kabouters die nog maar net op kaatsen zitten was een mooie spellen parcours gemaakt, met allemaal leuke balspelletjes. ze kregen daarvoor een heuse Medaille en ook nog een echt kaatsdiploma.
De andere kabouters mochten het bal kabouter spel spelen bij de kabouters A gingen Melle Terpstra en Jelske Kootstra en bij de kabouters B Bouke Doornbos en Anna Rispens er met de kransen vandoor. Vanaf 17.00 kwamen ook de welpen, pupillen en schooljeugd op het veld om hun wedstrijd te verkaatsen.
Er werd prachtig en spannend gekaatst. met zelfs een finale wedstrijd waar alles aan de hang kwam, spannender kon je het niet krijgen. Bij de welpen waren Evi Wijnia en Redmer Jellema de besten en mochten de krans mee naar huis nemen. Bij de pupillen wat deze eer voor Dianna de Jong en Wytse Breeuwsma die op 5-5 6-6 de bal boven sloeg.
Bij de schooljeugd was Jente Schraa de beste hij wist al zijn wedstrijden te winnen en kreeg dan ook terecht de krans om gehangen. Het was een mooie  dag en voor ons als bestuur is het ook heerlijk om weer los te kunnen. rest mij alleen nog iedereen te bedanken die met ons deze dag mogelijk heeft weten te maken.
X