Additional menu

Famkes begjinne sterk oan it nije seizoen

  • IMG-20140511-WA0001

Hjoed mocht it famkes partoer fan Wommels nei Raerd ta foar de earste ôfdielingswedstried fan it seizoen. Mei in list fan 16 partoer wie Wommels mei Hedwich de Boer, Martzen  Deinum en Sjanet Wijnia de sterkste fan de dei. Yn ‘e heale finale waard Berltsum mei 5-2 6-2 ferslein. Yn ‘e finale wie Marssum de tsjinstander en yn in spannende striid wûn Wommels mei 5-5 6-2. De folchende ôfdielingswedstriid is op 25 maaie yn Burchwert.

X