Additional menu

FB Oranjewoud Cup + prijsuitreiking jeugd klassementen

  Op zaterdag 30 augustus worden in Dronryp voor de FB Oranjewoud Cup de halve finales en finales voor de Heren en Dames gekaatst. De aanvangstijd is om 11.00 uur.
  Voor de heren hebben zich de volgende afdeling parturen geplaatst: Bitgum, Easterlittens, Grou en Minnertsga.
  Voor de Dames hebben zich de volgende afdeling parturen geplaatst: Berltsum, Easterein, Easterlittens en Wommels.

  In de pauzes worden voor alle jeugdcategorieën de klassement prijzen uitgereikt.
  Ook worden de winnaars van het afdeling klassement gehuldigd.
  Daarnaast is er voor de Meisjes categorie nog de prijsuitreiking van het Betsema klassement en bij de Jongens categorie de prijsuitreiking van het Bergsma klassement.
  Alle prijswinnaars krijgen een uitnodiging.

  Hierbij worden alle kaatsers, kaatsters, ouders en coaches voor deze dag uitgenodigd.
  Naast de mooie kaatsdag, met diverse toppers, zou de organisatie het bijzonder op prijs stellen, dat bij de diverse huldigingen, zoveel mogelijk kaatsers/kaatsters en ouders van de eigen categorie aanwezig zijn.
  Dit zou voor iedereen een prachtige afsluiting van het seizoen zijn.
  Tot ziens op zaterdag 30 augustus in Dronryp.

  Globaal tijdschema finaledag FB Oranjewoud Cup

  • 11.00 uur Halve finale wedstrijden damesparturen
  • 12.15 uur Halve finale wedstrijden herenparturen
  • 13.15 uur Prijsuitreiking KNKB klassement Welpen + Pupillen
  • 13.45 uur Finalewedstrijd dames
  • 14.45 uur Prijsuitreiking KNKB klassement Schooljeugd, Jongens en Meisjes
  • 15.00 uur Finalewedstrijd heren
  • 16.00 uur Prijsuitreiking FB Oranjewoud Cup
  • 16.15 uur Feest in feesttent op het kaatsveld

  Supporters
  Het zou fantastisch zijn dat uw vereniging zoveel mogelijk (jeugd) supporters meeneemt naar de finaledag van de FB Oranjewoud Cup. De KNKB klassementsprijzen voor de jeugdcategorieën worden ook tijdens de finaledag van de FB Oranjewoud Cup uitgereikt en dus zullen uw jeugdleden vele andere kaats(t)ers in zijn/haar categorie op deze middag tegen komen.

  Uw jeugdleden mogen zich natuurlijk als echte positieve supporters gedragen waarbij alle toeters en bellen zijn toegestaan.

  Entree is gratis!
  De entree voor de finaledag van de FB Oranjewoud Cup is voor iedereen gratis. Uw vereniging kan dus al uw vrijwilligers, leden en donateurs en overige supporters uitnodigen om uw partuur aan te moedigen op zaterdagmiddag 30 augustus 2014!

  Feesttent met DJ
  Na afloop van de FB Oranjewoud Cup kunt u met al uw supporters nog lekker nagenieten in de gezellige feesttent op het kaatsveld. In de feesttent is een DJ aanwezig zodat het kaatsseizoen voor de afdelingsparturen op een plezierige wijze kan worden afgesloten.

  U bent allemaal welkom in Dronrijp op zaterdag 30 augustus 2014!

  X