Additional menu

Finales skoalkeatsen

  • IMG_4830

Ôfrûne woansdei wienen de finales fan it skoalkeatsen op it Sjûkelan yn Frentsjer. De jongens fan it Fûnemint yn Wommels ha hjir de 2e prijs wún! Lokwinske Jinse Durk, Jaring Jan & Tymen!

X