Additional menu

Frijwillichersjoun en huldigingen

 • 2019 dec 1
 • 2019 dec 2
 • 2019 dec 3
 • 2019 dec 4
 • 2019 dec 5
 • 2019 dec 6
 • 2019 dec 7
 • 2019 dec 8
 • 2019 dec 9
 • 2019 dec 10
 • 2019 dec 11
 • 2019 dec 12
 • 2019 dec 13
 • 2019 dec 14
 • 2019 dec 15
 • 2019 dec 16
 • 2019 dec 17
 • 2019 dec 18

Op freed 1 novimber fan foarrich jier wie der de ôfslútende joun fan de KF, der hei al in stikje op it FB stien, mar hjir noch net.
Sels wie dizze webmaster net oanwessich, mar hjir no wat foto’s fan Henk Bootsma en in ferslach fan it bestjoer:

Vrijdagavond 1 november 2019 stond in het teken van  de huldigingen en de vrijwilligers. Uitgenodigd voor deze avond waren de Wommelser NK-winnaressen van dit jaar maar ook van voorgaande jaren, de PC winnaressen en de winnares van de zilveren wimpel. Daarnaast mochten de vrijwilligers van KF Wommels niet ontbreken, zij werden bedankt voor hun inzet van het afgelopen seizoen.
Deze avond kregen meerdere gastsprekers het woord; KNKB directeur Marco Hoekstra, locoburgemeester van gemeente Súdwest Fryslân Gea Wielinga, voorzitter van de Dames PC Jan Suierveld en Klaas de Jong sprak over het dames kaatsen van vroeger.
Op deze avond werden de NK winnaressen ( Sjanet, Martzen, Anna-Brecht en Hester) van dit jaar in de belangstelling gezet vanwege hun overwinning op het dames NK op 22 juni 2019 in Easterein. Dit was ook een bijzondere overwinning omdat KF Wommels in totaal 10 keer het dames NK heeft gewonnen. Om deze reden waren de oud winnaressen ook uitgenodigd. Ze kregen allemaal een glazen medaille en een bloemetje.
Klaas de Jong was hiervoor aanwezig om te vertellen over hoe het kaatsen in die tijd ging. Wat waren de prijzen, hoe werd er getraind, waren er sponsoren enz.
Daarnaast werden Sjanet Wijnia, Ilse Tuininga en Manon Scheepstra gehuldigd voor het behalen van de 1e prijs op de dames PC . Werd Martzen Deinum gehuldigd voor het behalen van de 3e prijs op de dames PC.
En in het bijzonder kreeg Sjanet de zilveren Wimpel uitgereikt. Deze heeft ze verdient vanwege het behalen van de 1e prijs bij de Ald Meijers, Jong Fammen partij, dames PC en het dames NK.
Al met al was het een zeer geslaagde avond in het Dielshûs.

We willen iedereen bedanken voor dit mooie seizoen en de mooie avond!
We maken er een sportief 2020 van!

X