Additional menu

Heren en Dames 1e klasse

  • fb682671-3c2c-4526-9f19-0a2979f61501
  • e89972d5-d835-40af-b3bf-1e86f65df5e5
  • ddbebbe6-8504-4112-9e0d-253e629bbfc1
  • 338a283c-9282-4bc6-8312-08ece2f598b1
Hjoed de heren & dames 1e klasse te keatsen yn Wommels! Prachtig keatswaar derby!
Lokwinske allegear!
Heren 1e klasse
1e priis Lennard Feenstra, Marten Leijenaar & Jorrit Osinga
2e priis Auke Boomsma, Mark Minnesma & Klaas Jan Oosterbaan
Dames 1e klasse
1e priis Iris Veltman, Lisanne Scharringa & Senne Idsardi
2e priis Andrea Kroes, Anke Wassenaar & Jeldau Koopmans
X