Additional menu

Huldiging Jong Famme

    Op zaterdag 2 juli jl. wonnen Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia de Jong Famme Partij in Mantgum, samen met hun coach Wichard Deinum. De KF Wommels wil deze mooie prestatie van de Wommelser jong fammen graag nog even in het zonnetje zetten. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te vieren op vrijdag 21 oktober van 20:00 tot 22:00 uur in de kaatskantine van de KF Wommels.

    Tot dan!

    Bestuur KF WommelsFoto 02-07-16 22 03 33

    X