Additional menu

Huldiging winnaars en winnaressen seizoen 2017

  Alle leden en sponsoren zijn uitgenodigd! De volgende winnaars worden gehuldigd:

  • Winnaressen Jong Fammen Partij: Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum
  • 2e prijs winnaars heren PC: Jelle Attema, Jacob-Klaas Haitsma en Hillebrand Visser
  • Winnaressen dames PC: Louise Krol, Imke van der Leest en de koningin van de partij Sjanet Wijnia
  • 3e prijs dames PC: Anna-Brecht Bruinsma

  De huldiging vindt plaats in de kaatskantine en begint om 20:00 uur.

  X