Additional menu

Inleveren shirts KF Wommels

    Het kaatsseizoen is afgelopen. Wil iedereen die een shirt van de KF ( andringastate/mrw) heeft gekregen dit voor 20 september inleveren bij Ytsje Hoekstra, Walperterwei 39. Graag een briefje met de naam erbij doen.

    De shirts kunnen zondag tijdens de ouder kind partij ook ingeleverd worden bij Ytsje.

    X